פרסם מודעת מחקר חדשה

"אין לכלול במודעה מידע שיש בו משום פרסומת למוצר המחקר ו/או ליזם הניסוי הרפואי.
הפרסום יהיה אתי והגון ולא ייטע בשום אופן תקוות שווא. (נכתב בהתאם לתקנות בריאות
העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) התשע"א 1980."

מוגבל ל5MB ולקבצים JPG, GIF, PNG
המשתתפים/ות יזכו לתמורה:*
ללא
טיפול
כספית
קרדיט
מוצר
תלושי קניה

אחר
(אליו ישלחו הפניות מהמודעה באתר)
התחברות - שם משתמש וסיסמה